S-CDMA (Synchronous Code Division Multiple Access)sünkroon-koodjaotusega hulgipöördus Koodjaotusega hulgipöörduse versioon andmeedastuseks koaksiaalkaablivõrkudes firmalt Terayon Corporation. S-CDMA hajutab digitaalsignaali üles- ja allavoolu üle laia sagedusriba ning võimaldab paljudel võrguga ühendatud abonentidel samaaegselt andmeid saata ja vastu võtta. Selle meetodi väljatöötamisel peeti silmas turvalisust ja taotleti äärmiselt suurt mürakindlust