keying (1)võtmestamine Krüptograafias krüpteerimisvõtme installeerimine