chrominancevärvisignaal See osa videosignaalist, mis esindab värvusi. Eraldivõetuna pole sellest signaalist kuigi palju kasu, sest me saame küll värvilise pildi, kuid kõik värvused on võrdse intensiivsusega. Näit. punase varjundid tumepruunist kuni roosani oleksid kõik ühesugused punased. Värvilisuse signaale kasutatakse harilikult paarikaupa, nii et kõiki võimalikke värvitoone saab graafiliselt kujutada kahemõõtmelise värvikettana. Näit. NTSC I/Q signaale saab kujutada värvikettana, kus vasakul on sinine, paremal oranž, üleval roheline ja all violetne ning kõik ülejäänud värvused paiknevad nende vahel.

Värvisignaalis kirjeldatakse värvusi kahe komponendi abil - värvitoon (hue) ja küllastus (saturation). Kolmanda komponendi ehk heleduse jaoks on eraldi Y-signaal

Vt. ka luminance, HSB, HSV