buffer overflowpuhvri ületäitumine Sagedane tarkvaratõrgete põhjus. Kui puhvrisse kirjutatavate andmete hulk ületab puhvri mahtu, siis kirjutatakse liigsed andmed mälu naaberosadesse, mis võivad osutuda puhvriteks, konstantideks, lippudeks või muutujateks. Võib oodata suvalist ettearvamatut käitumist, kui juhtandmeid, näit binaarlippu, on ületäitumise tõttu ekslikult muudetud.

Paljud masinakäsud edastavad andmeid seni, kuni saabub andmestringi lõppu tähistav null, tagasijooks või mõni muu kokkulepitud tärk. Sellised käsud on potentsiaalselt ohtlikud ja neid saab vältida, kui kasutada ainult käske, mis loevad või edastavad kindla arvu baite.

Pahad kräkkerid kasutavad puhvri ületäitumist arvutite nakatamiseks viirustega, lisades andmete lõppu täidetavaid koode, mis pärast mällujõudmist iseenesest käivituvad