XSDL (XML Schema Description Language)XML skeemikirjelduskeel W3C soovituslik standard XML-struktuuri kirjeldamiseks. XSDL võimaldab kirjeldada keerulisi XML-põhiseid andmestruktuure ning pakub võimalusi, mis puuduvad DTD juures (nimeruumi tugi, XML andmetüübid ning parandatud laiendatavus ja andmetüübitugi)