DCS (Distributed Control System)hajusjuhtimissüsteem Protsessijuhtimissüsteem, mis kasutab võrku sensorite, kontrollerite, operaatoriterminalide ja aktivaatorite omavahelisteks ühendusteks. Harilikult sisaldab DCS ühtainsat juhtarvutit ja kasutab eraühendusi