DCS (Desktop Color Separation)DCS Värvieralduse graafikavorming, mis kasutab kokku viit kapseldatud PostScript’i (EPS - Encapsulated PostScript) faili - üht iga CMYK värvi jaoks ja lisaks veel üht emafaili, mis ühendab ülejäänud nelja ja sisaldab pildi eelvaadet