dimension (2)dimensioon Massiivi üks mõõde. Programmeerimises defineerib dimensioonilause massiivi ja määrab ära elementide arvu igas mõõtmes