IEC 61131-3IEC standard "Programmable controllers - Part 3: Programming languages" spetsifitseerib programmeeritavatele kontrolleritele mõeldud programmikeelte süntaksi ja semantika. Siia kuuluvad järgmised keeled:
  • IL (Instruction List) - sarnaneb assemblerkeelele
  • LD (Ladder Diagram) - sarnaneb releekontaktide joonistele
  • FBD (Function Block Diagram) - sarnaneb elektroonika plokksskeemidele
  • ST (Structured Text) - sarnaneb PASCAL’ile
  • SFC (Sequential Function Chart) - sarnaneb olekudiagrammidele