handle (2)pide Mingi tunnus, mida programm saab kasutada mingi objekti, näit. seadme, faili, akna või dialoogiboksi identifitseerimiseks ja selle poole pöördumiseks