handlertöötleja Alamprogramm, mis täidab teatud kindlat ülesannet. Näit. vea avastamisel kutsutakse veaseisust toibumiseks välja veatöötleja

Vt. ka event handler, interrupt handler, mail handler