ICCID (ICC IDentification)kiipkaardi ID-number Kiipkaardi unikaalne identifitseerimisnumber. See kujutab endast 10 baidi pikkust kahend-kümnendkoodis (BCD-kodeeringus) numbrit, mille lõpus võib olla "F"