BCD (Binary Coded Decimal)kahend-kümnendkood Arvude salvestamine sellisel kujul, et iga kümnendkoht on eraldi teisendatud kahendkoodi ja salvestatud omaette baidina. Näit. 12-kohaline kümnendarv esitatakse sel juhul 12 baidiga

Näide:
Kümnendarv 260 esitatakse kahend-kümnendkoodis kujul

00000010 00000110 00000000

kus 00000010 vastab arvule 2, 00000110 arvule 6 ja 00000000 arvule 0