serviceteenus Arvutustehnikas mingist programmist tulenev funktsionaalsus, mida kasutavad teised programmid. Näit. termin "võrguteenused" võib käia kas andmeid ülekandvate programmide või andmeid teisendavate programmide kohta. Andmebaasiteenused omakorda salvestavad andmeid andmebaasi ja võtavad neid sealt välja. Veebiteenused kujutavad endast Internetis omavahel interakteeruvaid rakendusi.

Vt. ka application services, bindery services, card services, core services, directory service, network service, security service, socket services, transport services