AMC (Adaptive Modulation and Coding)adaptiivne moduleerimine ja kodeerimine AMC tööpõhimõte seisneb modulatsiooni- ja kodeerimisvormingu (transpordivormingu) muutmises vastavalt süsteemipiirangutega määratud kanalitingimuste hetkelistele muutustele. AMC parandab süsteemi võimet kohanduda headele kanalitingimustele. Kanalitingimusi hinnatakse seejuures vastuvõtjalt saadava tagasiside alusel. AMC’ga süsteemi puhul omistatakse tugijaamale lähemal asuvatele kasutajatele suurema kodeerimissuhtega kõrgemat järku modulatsioon (näit. 64QAM koos R=3/4 turbokoodidega) ning kärjeraku piiri lähedal asuvad kasutajad saavad endale väiksema kodeerimissuhtega madalamat järku modulatiooni (näit. QPSK koos R=1/2 turbokoodidega)

AMC võimaldab omistada erinevatele kasutajatele erinevaid andmekiirusi sõltuvalt kanalitingimustest. Kuna viimased on ajas muutuvad, siis kogub vastuvõtja kanalistatistikat, mida nii saatja kui vastuvõtja kasutavad süsteemi parameetrite (modulatsioon ja kodeering, signaali ribalaius, signaali võimsus, treenimisaeg, kanalihindamisfiltrid, automaatne võimenduse reguleerimine jne.) optimeerimiseks