L bandL-riba Sagedusriba elektromagnetlainete mikrolainealas sagedustel ligikaudu 0,39 kuni 1,55 GHz. Seda sagedusriba kasutatavad mõned sidesatelliidid ning maapealsed Eureka 147 digitaalaudiosaatjad. USA-s on L-riba reserveeritud sõjaväe telemeetria otstarbeks, mistõttu digitaalraadiosaatjad on sunnitud kasutama IBOC-lahendusi. Digitaalraadiosaated toimuvad nii USA-s kui Kanadas enamasti sagedusribas 1452 kuni 1492 MHz, teistes maades kasutatakse selleks ka VHF ja UHF sagedusalasid.

Globaalne positsioneerimissüsteem (GPS) töötab L-ribas kesksagedustega 1176,45 MHz (L5), 1227,60 MHz (L2), 1381,05 MHz (L3) ja 1575,42 MHz (L1).

NATO "L-riba" on teistsugune ning paikneb sagedusvahemikus 40-60 GHz (5 - 7,5 mm)