BSS (Broadcasting Satellite Service)ringhäälingu-satelliiditeenus Selle terminiga tähistatakse harilikult otsevastuvõtuks mõeldud satelliit-TV sagedusi, mille kasutamine on reguleeritud rahvusvaheliste lepetega. Euroopas on ringhäälinguteenuse allalingi sageduspiirkonnaks 11,7 kuni 12,5 GHz