constructorkonstruktor Objektorienteeritud programmeerimises nimetatakse konstruktoriks erilist meetodit, mis kutsutakse välja objekti esmakordsel loomisel (see "konstrueerib" objekti). Näit. JavaScript’is saab konstruktorit luua lihtsalt nii, et defineeritakse funktsioon loodava objekti nimega. Konstruktor ei loo objekti, ainult initsialiseerib selle. Kui näiteks uue objekti loomiseks kasutatakse operaatorit "new" (näit. var x = new String() ), siis objekti loomiseks kutsutakse välja konstruktor.

Konstruktoreid kasutatakse harilikult objekti omaduste (sobival juhul ka meetodite) initsialiseerimiseks