balunsümmetreerimistrafo Seade sümmeetrilise liini ühendamiseks ebasümmeetrilise liiniga, näit. keerdpaarjuhtme ühendamiseks koaksiaalkaabliga. Sümmeetrilisel liinil on mõlemad sooned elektrilises mõttes võrdsed, ebasümmeetrilisel liinil on nende omadused erinevad (näit. koaksiaalkaabli keskmine soon ja varje). Sümmetreerimistrafosid kasutatakse ka televisiooniantennide ühendamiseks koaksiaalkaabliga, mis viib signaali televiisorisse.

Termin "balun" on tuletatud sõnadest "balanced" ja "unbalanced"