VML (Vector Markup Language)vektor-märgistuskeel XML’i laiendus, mis defineerib veebi jaoks pilte vektorgraafikana. See määrab ka ära, kuidas pilte kuvatakse ja toimetatakse. VML-graafikat saab modifitseerida selle veebilehe kohta käivate laadilehtede abil, millel see graafika paikneb