out-of band signalingribaväline signalisatsioon Telekommunikatsioonis nimetatakse ribaväliseks signalisatsiooniks kõnejuhtimissignaalide vahetamist üle spetsiaalselt selleks otstarbeks ette nähtud kanali, nii et kõnekanal jääb ainult kõne tarbeks. Ribavälist signalisatsiooni kasutatakse kogu maailma SS7 standardile vastavates telefonivõrkudes. ISDN kasutab ribaväliseks signalisatsiooniks D-kanalit ning andmeside ja kõnede jaoks üht või mitut B-kanalit