lockuplukkuminek Arvuti lukkuminekuks nimetatakse olukorda, kus arvuti lõpetab igasuguse tegevuse ja ei reageeri enam klaviatuurile, hiirele ega muudele sisendseadmetele

Vt. ka crash, abend, hang, failure