J2SE (Java 2 Standard Edition)Java 2 standardväljaanne Võimaldab mitmeplatvormiliste rakenduste väljatöötamist, juurutamist ja haldamist. J2SE on kasutusel kõigis Java rakendustes