noise levelmüratase, müranivoo Müravõimsus, mida harilikult mõõdetakse mingi etalooni suhtes ja väljendatakse detsibellides (dB). Vahel mõeldakse mürataseme all ka pikovattides mõõdetavat absoluutvõimsust. Suhtelise mürataseme puhul märgitakse ära, mille suhtes müravõimsust mõõdetakse, näit. dBa, dBa0, dBm, dBm0, dBm0, dbm0P, dBrn, dBrnC jne.