GC (garbage collection)mälukoristus Dünaamilise mälujaotuse korral vabaksjäänud mäluplokkide kogumine programmi täitmise kestel. Sellega tegeleb mälukoristaja (osa käitusajasüsteemist), mis korraldab automaatselt regulaarset mälu taaskasutusse võtmist. Automaatne mälukoristus käivitub harilikult mälujaotuse ajal, kui vaba mäluosa suurus langeb allapoole teatud läviväärtust või pärast teatud arvu mälujaotusi. Mälukoristaja käitamise ajaks programmi normaalne töö peatatakse.

Ilma mälukoristuseta kasvaks programmi mäluvajadus täitmise kestel monotoonselt, kuni see ületaks süsteemi virtuaalmälu piirid

Esimesena kasutati mälukoristust LISP’i juures