switch (3)lüliti Käsurealiideste puhul nimetatakse lülitiks e. valikuks käsule lisatavat viidet, mis näitab, et programm peab muutma oma vaikekäitumist. Näit. opsüsteemis OpenVMS kuvab käsk directory kataloogis sisalduvate failide listi, kus on näha ainult failinimed. Kui käsule lisada lüliti owner

directory/owner,

kuvatakse ka failiomanike nimed.

UNIX ning MS-DOS kasutavad ühetähelisi lüliteid, näit. dir/w.

Linux jt. GNU projekti opsüsteemid kasutavad ka pikki lüliteid, näit:

ls --block-size=1024