TOS fieldteenusetüübi väli, TOS-väli 4-bitine väli IPv4 paketi päises. Võimaldab kasutada võrguliikluse iga paketi jaoks väärtusi 0 kuni 15, et nõuda sellele paketile erikohtlemist (näit. minimaalset viidet, maksimaalset läbilaskevõimet vms).

TOS-väli on asendumas DSCP’ga