batterypatarei Inglisekeelse terminiga "battery" tähistatakse nii üksikuid galvaanielemente kui ka mitmest elemendist koostatud patareisid. Ka eesti käibekeeles ei tehta vahet elementide ja patareide vahel, neid kõiki kutsutakse patareideks. Kui eesti keeles nimetatakse patareideks ainult ühekordseks kasutamiseks mõeldud patareisid, mille levinuim tüüp on leelispatareid (ingl. k. Alkaline batteries) ja laetavaid patareisid nimetatakse akumulaatoriteks e. lühemalt akudeks, siis inglise keeles nimetatakse laetavaid patareisid "rechargeable battery" ja ühekordse kasutamisega patareisid lihtsalt "battery". Lühiduse mõttes kasutatakse terminit "battery" sageli ka "rechargeable battery" asemel. Seega: eesti keeles nimetatakse laetavaid patareisid akudeks, inglise keeles võib "battery" tähendada nii tavalist mittelaetavat patareid kui ka akut

Vt. ka Li-ion battery, lithium polymer battery, Mn battery, NiCd battery, NiMH battery, Zinc-Air battery, Zinc-Carbon battery, button battery