MMSI (Mobile Maritime Service Indicator)mobiilse mereteenuse indikaator Unikaalne 9-kohaline number, mis omistatakse igale alusele või kaldajaamale. Aluse MMSI koosneb 3-kohalisest riigikoodist, millele järgneb 6-kohaline identkood. Kaldajaama MMSI alguses on 00, siis 3-kohaline riigikood ja 4- kohaline identkood. Näit. Suurbritannia riigikood on 232, nii et Briti lipu all sõitva laeva kood võiks olla 232052854 ja Portlandi rannavalve number on 002320012. Eesti rannikul tagab raadioside "Tallinnraadio", mille number on 002761000. Süsteemi kuulub 12 ULL kaldajaama, mis katavad ala A1. Ööpäevaringselt kuulab "Tallinnraadio" kanaleid 16 ja 70 (DSC).

Lühendit MMSI tõlgendatakse ka kui Maritime Mobile Service Identity