MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service)



multikanal-multipunkt- jaotusteenus Ka traadita kaabelühenduse (wireless cable) nime all tuntud raadiosidetehnoloogia, mida kasutatakse üldotstarbeliste lairibavõrkude loomiseks või telesaadete vastuvõtuks kaabeltelevisiooni asemel. See tehnoloogia on kasutusel USA-s, Mehhikos, Iirimal, Austraalias ja mujal hajaasustusega piirkondades, kus kaablivõrkude rajamine on liiga kulukas.

MMDS töötab mikrolainealas 2 - 3 GHz piirkonnas. Telesaadete vastuvõtuks on vaja spetsiaalset katusele monteeritavat mikrolaineantenni ja vastavat teleriboksi