UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business)ÜRO allorganisatsioon, mis töötab välja soovitusi kaubavahetuse edendamiseks, e-äri standardeid ja tehnilisi spetsifikatsioone. UN/CEFACT innustab koostööd valitsuste ja erafirmade vahel tagamaks avaliku ja erasektori vahelise infovahetuse interoperaablust ning on välja töötanud:
  • ÜRO Küljendusvõtme Äridokumentidele (UN Layout Key for Trade Documents), mis on Euroopa Liidu Ühtse Administratiivdokumendi (SAD) aluseks
  • Elektroonilise andmevahetuse rahvusvahelise standardi UN/EDIFACT
  • hulgaliselt soovitusi kaubanduse edendamiseks

Vt. lähemalt www.unece.org/cefact/