class diagramklassidiagramm UML diagramm, mida kasutatakse objektorienteeritud tarkvarasüsteemide projekteerimisel ning veelgi üldisemalt mistahes loogiliste klasside ja nendevaheliste suhete kirjeldamisel.

Klassidiagrammid kujutavad süsteemi klasse, nendevahelisi seoseid ning klasside operatsioone ja atribuute

Vt. lähemalt näit. www.agilemodeling.com/style/classDiagram.htm