pointing deviceosutusseade Arvutustehnikas igasugune sisendseade, mille abil saab arvutisse sisestada ruumilist informatsiooni. CAD-süsteemid ja graafilised kasutajaliidesed võimaldavad kasutajal arvutit juhtida käeliigutuste abil (osutamine, klikkimine ja lohistamine), mida tehakse enamasti arvutihiire abil. Sülearvutites kasutatakse hiire asemel tavaliselt kas osutushooba, juhtkuuli või puutepatja. Samal otstarbel kasutatakse ka valguspliiatseid, digiteerimislaudu ja puutetundlikke ekraane