port forwardingpordisiire Võrgupordi siirdamine ühelt masinalt teisele. Kohtvõrkudes kasutatakse pordisiiret selleks, et kaugarvuti saaks läbi kohtvõrgu NAT-ruuteri pöörduda privaatse IP-aadressiga arvuti konkreetse pordi poole. Näit. ruuteri pordi 8000 siirdamine kohtvõrgus olevale arvutile võimaldab kasutajal kuulata Shoutcast’i voogaudiot ning portide 6881 kuni 6889 siirdamine võimaldab kasutada failivahetusprogrammi BitTorrent.

Pordisiirde kasutamisel on probleemiks asjaolu, et ruuter peab kõik paketid ümber kirjutama nõnda, et kasutaja arvuti saaks vastata lähteaadressile, mistõttu kasutajale paistab, et pakettide lähtekohaks on ruuter ise