streaming audiovoogaudio Ühesuunaline heliedastus üle andmevõrgu. Voogaudiot kasutatakse laialdaselt nii Internetis kui intranettides audio saatmiseks nõudmise peale või nn. internetiraadio saadete edastamiseks. Erinevalt helifailidest (WAV, MP3 jne), mida kuulatakse pärast nende tervikuna allalaadimist, hakkab voogaudio mängima mõni sekund pärast nõude saatmist ning andmete alalist salvestamist arvutisse ei toimu.

Kuna hetkeliste katkestuste esinemine muusikas või kõnes on õige tüütu, siis nendest vabanemiseks andmete edastamisel üle sellise vigaderohke võrgu nagu Internet alustatakse mängimist alles pärast teatud andmehulga saabumist. Nii voogaudio kui voogvideo puhul toimub katkematu heli tagamine server- ja klientarvuti koostöös. Enne mängima hakkamist puhverdab klientarvuti mõne sekundi jagu heli ja püüab kogu seansi vältel säilitada olukorda, kus puhvris on kogu aeg teatud varu.

Audiokonverentside või IP-kõne puhul on nõudmised märksa karmimad kui voogaudio puhul, sest siis peab olema tagatud kahesuunaline andmeside reaalajas ning ribalaius peab olema piisav audio samaaegseks liikumiseks mõlemas suunas, kusjuures mingit puhverdamist pole võimalik kasutada