jitter (2)värin Kuvariekraani vilkumine, mis võib olla tingitud liiga madalast värskendussagedusest, videokaardi ja monitori vahelisest kehvast ühendusest, monitori sisemistest defektidest või halvast sünkrosignaalist