barrel shiftertorunihuti Intel 386 protsessorites kasutusele võetud elektroonikaskeem, mis võimaldab nihutada või pöörata andmesõnu suvalise arvu kohtade võrra üheainsa operatsiooniga (ühe taktiga). Torunihuti on realiseeritud sarnaselt multiplekseriga ning iga väljundit saab ühendada iga sisendiga sõltuvalt nihkekaugusest.

Pentium 4 protsessoris on loobutud riistvaralisest torunihutist ning see on asendatud vastava mikrokoodiga, mis aga teeb protsessori palju aeglasemaks näit. krüpteerimisalgoritmide kasutamisel, kus nihkeoperatsioone esineb sageli