SIP (SMDS Interface Protocol)



SMDS liideseprotokoll Protokoll, mida kasutatakse andmete kadreerimiseks SMDS-võrkudes. Iga kaader sisaldab lähte- ja sihtaadressi ning 9188 baiti andmeid