wardrivingsõjasõit Autoga ringisõitmine koos Wi-Fi ühenduseks võimelise süle- või pihuarvutiga, et otsida ja leida Wi-Fi võrke. Sageli kasutatakse lisaks ka GPS-seadmeid, et fikseerida Wi-Fi võrkude geograafilised asukohad ja kanda need näit. mõnel veebisaidil avaldatavasse loendisse. Sõjasõiduks vajalik tarkvara on Internetis vabalt saadaval. Windows’i arvutite jaoks on NetStumbler, Macintosh’i jaoks KisMac ja Linux’i jaoks Kismet. Sõjasõidu seaduslikkuse küsimusele puudub ühene vastus. Kui näit. Kismet ainult kuulab passiivselt Wi-Fi signaale, siis NetStumbler saadab ka ise pakette välja ja kuna see käib ilma Wi-Fi võrgu omaniku käest luba küsimata, siis võiks seda ka ebaseaduslikuks tegevuseks lugeda.

Termin wardriving on tuletatud terminist war-dialing