KisMACMac OS X programm, mis võimaldab otsida ja leida Wi-Fi (802.11) võrke. KisMAC on märksa laiemate võimalustega kui Windows’i analoogne programm NetStumbler. Nimelt saab sellega töötada nii aktiivselt kui passiivselt, kräkkida leitud võrkude WEP ja WPA võtmeid ning ära kasutada võrgu nõrku kohti, näit. nõrka plaanimist ja halvasti genereeritud võtmeid. Kahe Wi-Fi kaardi kasutamine võimaldab ka pakettide tagasisüstimist. NMEA-võimelise GPS vastuvõtja lisamine võimaldab ka võrkude kaardistamist

Vt. lähemalt kismac.binaervarianz.de