PVST (Per-VLAN Spanning Tree)virtuaalkohtvõrgu täispuu Kui Ethernet’i kommuteeritavad võrgud sisaldavad virtuaalseid kohtvõrke, siis võib igal virtuaalsel kohtvõrgul olla oma täispuu. CISCO kommutaatorite vaikeprotokolli nimetus on PVST+