baseband transmissionpõhiribaülekanne Sidesüsteemis digitaalsignaali ülekanne moduleerimata elektriimpulssidena, mis kasutab ära sidekanali kogu ribalaiuse. Mida suurem on kanali ribalaius, seda lühemad võivad olla impulsid ja seda suuremat on andmeedastuskiirust saab kasutada. Et ühes kanalis saaks korraga edastada mitut signaali, tuleb põhiribaülekande puhul kasutada aegmultipleksimist