i2010Euroopa Komisjoni poolt 1. juunil 2005 vastu võetud algatus "i2010 - European Information Society 2010", mis kehtib 2005-2010 ning mille eesmärgiks on edendada infoühiskonna- ja meediateenuste kasvu ja luua uusi töökohti. Strateegias rõhutatakse eriti vajadust arendada rikkalikku ja mitmekesist sisu pakkuvaid kiireid ja turvalisi lairibavõrke (VoIP, Web TV, onlain-muusika, video mobiiltelefonis jne).

Komisjon toob esile kolm prioriteetset valdkonda:

  • luua Euroopa Liidus konkurentsivõimeline infoühiskonna- ja meediateenuste turg (2005-2007)
  • suurendada investeeringuid info- ja sidetehnoloogia arendamisse 80% võrra. Praegu on see arvutatuna 1 elaniku kohta Euroopa Liidus € 80, Jaapanis € 350 ja USA-s € 400
  • muuta e-teenused kättesaadavaks kõigile inimestele. Selleks pakutakse välja e-valitsuse tegevusplaan (2006), 3 nn. lipulaeva-algatust (IKT teenused vanuritele, keskkonda vähem saastavad "intelligentsed" liiklusvahendid ja kõigile kättesaadavad digitaalsed raamatukogud) (2007) ning abinõud geograafilise ja sotsiaalse digitaalse lõhe ületamiseks (2008)

i2010 oli esimene Lissaboni strateegia raames heaks kiidetud dokument