root bridgejuursild Sild, mis täispuuprotokolli kasutades saadab pidevalt teistele sildadele informatsiooni võrgu topoloogia ja selle muutuste kohta. See tähendab, et võrk on isekonfigureeruv ehk niipea kui mõni võrgulink (näit. mõni teine sild) läheb rivist välja, leitakse kohe uus tee. Juursilla kasutamine välistab ka silmuste moodustumise. Erinevalt teistest sildadest saadab juursild alati pakette välja üle kõigi oma portide. Igal võrgul saab olla ainult üks juursild ja sellel peab olema kõige väiksem sillaidendi number