minimal spanning treeminimaalne täispuu Täispuu, mille kaal on vähim antud graafi kõigi võimalike täispuude hulgas.