regular expressionregulaaravaldis Regulaaravaldis on string, mis kirjeldab või langeb kokku mingi stringide hulgaga vastavalt kindlatele süntaksireeglitele. Paljud tekstiredaktorid ja utiliidid kasutavad regulaaravaldisi otsingute tegemiseks ja teksti käitlemiseks vastavalt etteantud mustritele. Regulaaravaldisi toetavad paljud programmikeeled. Näit. Perl’i ja Tcl puhul on võimsad regulaarvaldiste mootorid juba süntaksisse sisse ehitatud