H.263ITU standard videokonverentsi ülekande tihendamiseks. Põhineb standardil H.261, millele on lisatud video kvaliteeti parandavaid täiustusi juhuks, kui signaaliedastuseks kasutatakse analoogtelefoniliine. H.263 toetab lahutusi CIF, QCIF, SQCIF, 4CIF ja 16CIF