CIF (2) (Common Image Format)üldine pildivorming Digivideo standardne kaadrisuurus. Sellega on defineeritud kaks SDTV kaadrit suurusega 720x480 ja 720x576 pikslit

Vt. ka Common Intermediate Format