DRM (Digital Rights Management)digiõiguste haldus Erinevaid digitaalse sisu kirjeldamiseks, kihistamiseks, analüüsiks, hindamiseks, monitoorimiseks ja sellega kauplemiseks kasutatavaid meetodeid haarav laia tähendusega katustermin.

Lühendit DRM kasutatakse ka tähenduses Digital Restrictions Management ehk digipiirangute haldus näit. tasulistele digitelevisiooni programmidele ligipääsu võimaldamise meetodite kohta