signalling ratesignaliseerimiskiirus Näitab, mitu korda sekundis muutub sidekanalisse saadetava signaali amplituud, sagedus või faas. Signaliseerimiskiirust mõõdetakse boodides ja seepärast nimetatakse seda ka boodikiiruseks.

Andmekiirus e. bitikiirus (bittide arv sekundis) võib olla suurem kui signaliseerimiskiirus, kui kasutatakse näit. kvadratuur-amplituudmodulatsiooni